Linnéporträtt Psoralea
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Psoralea aculeata (2 ark)
Psoralea americana
Psoralea bituminosa
Psoralea dalea
Psoralea glandulosa
Psoralea tenuifolia
Psoralea sp.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/p/psora/welcome.html.se
Senast uppdaterad: 26 augusti 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs