Linnéporträtt Polygala
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Polygala amara
Polygala ciliata
Polygala heisteria
Polygala lutea
Polygala monspeliaca
Polygala myrtifolia
Polygala paniculata
Polygala trinerva
Polygala vulgaris

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/p/polyga/welcome.html.se
Senast uppdaterad: 30 maj 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs