Linnéporträtt Polygala vulgaris L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Polygala vulgaris L., framsida Polygala vulgaris L., närbild, framsida x3 Polygala vulgaris L., blomställning x8 Polygala vulgaris L., baksida Polygala vulgaris L., baksida

Namn: Polygala vulgaris L.
Microfiche: IDC 291.13

Fler Polygala

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/p/polyga/polyvul.html.se
Senast uppdaterad: 29 maj 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs