Linnéporträtt Polygala trinerva Thunb.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Polygala trinerva Thunb., framsida Polygala trinerva Thunb., blomställning x8 Polygala trinerva Thunb., baksida

Namn: Polygala trinerva Thunb.
Microfiche: IDC 292.9

Fler Polygala

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/p/polyga/polytri.html.se
Senast uppdaterad: 29 maj 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs