Linnéporträtt Polygala heisteria L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Polygala heisteria L., framsida Polygala heisteria L., närbild, framsida x5 Polygala heisteria L., blomställning x8 Polygala heisteria L., baksida

Namn: Polygala heisteria L.
Microfiche: IDC 292.3

Fler Polygala

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/p/polyga/polyhei.html.se
Senast uppdaterad: 29 maj 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs