Linnéporträtt Poa
Linnéherbariet (S-LINN)

Sektionen för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Poa alpina ssp. vivipara
Poa amabilis (3 ark)
Poa amboinica
Poa angustifolia
Poa annua
Poa aquatica (2 ark)
Poa barbata
Poa bulbosa (3 ark)
Poa caesia
Poa capillaris
Poa ciliaris

Poa compressa
Poa distans
Poa eragrostis
Poa filiformis
Poa flava
Poa nemoralis
Poa rigida (4 ark)
Poa spicata
Poa tenella
Poa trivialis

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/p/poa/welcome.html.se
Senast uppdaterad: 29 juni 1998
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs