Linnéporträtt Plukenetia volubilis Linn.f.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Plukenetia volubilis Linn.f., framsida Plukenetia volubilis Linn.f., närbild x3 Plukenetia volubilis Linn.f., närbild x8 Plukenetia volubilis Linn.f., frukter x8 Plukenetia volubilis Linn.f., baksida

Namn: Plukenetia volubilis Linn.f.
Microfiche: IDC 390.9

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/p/pluke/plukver.html.se
Senast uppdaterad: 4 oktober 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs