Linnéporträtt Phalaris arundinacea L. var. picta
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Sektionen för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Phalaris arundinacea L. var. picta, framsida Phalaris arundinacea L. var. picta, ax x5 Phalaris arundinacea L. var. picta, baksida

Namn: Phalaris arundinacea L. var. picta
Microfiche: IDC 25.13

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/p/phala/phalaru.html.se
Senast uppdaterad: 3 mars 1998
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs