Linnéporträtt Oxalis
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Oxalis acetosella
Oxalis corniculata (4 ark)
Oxalis incarnata (2 ark)
Oxalis sensitivum
Oxalis sessilifolia
Oxalis violacea

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/o/oxali/welcome.html.se
Senast uppdaterad: 11 februari 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs