Linnéporträtt Oxalis incarnata L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 192.11

Oxalis incarnata L., framsida Oxalis incarnata L., blommor x6 Oxalis incarnata L., baksida

Namn: Oxalis incarnata L.
Microfiche: IDC 192.13

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/o/oxali/oxalinc2.html.se
Senast uppdaterad: 20 september 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs