Linnéporträtt Ovieda mitis L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Ovieda mitis L., framsida Ovieda mitis L., framsida x3 Ovieda mitis L., blomställning x6 Ovieda mitis L., baksida

Namn: Ovieda mitis L.
Microfiche: IDC 262.17

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/o/ovied/oviemit.html.se
Senast uppdaterad: 1 mars 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs