Linnéporträtt Ostrya vulgaris Willd.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Ostrya vulgaris Willd., framsida Ostrya vulgaris Willd., blomställning x8 Ostrya vulgaris Willd., blomställning x8 Ostrya vulgaris Willd., baksida

Namn: Ostrya vulgaris Willd.
Microfiche: IDC 388.13

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/o/ostry/ostrvul.html.se
Senast uppdaterad: 26 september 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs