Linnéporträtt Onopordon acanthium L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 332.13

Onopordon acanthium L., framsida Onopordon acanthium L., blomställning Onopordon acanthium L., baksida

Namn: Onopordon acanthium L.
Microfiche: IDC 332.11

Fler Onopordon

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/o/onopo/onopaca1.html.se
Senast uppdaterad: 3 mars 2003
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs