Linnéporträtt Myrtus chytraculia L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Myrtus chytraculia L., framsida Myrtus chytraculia L., närbild x8 Myrtus chytraculia L., baksida

Namn: Myrtus chytraculia L.
Microfiche: IDC 202.13

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/m/myrtu/myrtchy.html.se
Senast uppdaterad: 18 oktober 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs