Linnéporträtt Myagrum perfoliatum L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Myagrum perfoliatum L., framsida Myagrum perfoliatum L., blomställning x8 Myagrum perfoliatum L., baksida

Namn: Myagrum perfoliatum L.
Microfiche: IDC 264.1

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/m/myagr/myagper.html.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs