Linnéporträtt Mussaenda frondosa L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 86.13

Mussaenda frondosa L., framsida Mussaenda frondosa L., blomställning x8 Mussaenda frondosa L., baksida

Namn: Mussaenda frondosa L.
Microfiche: IDC 86.11

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/m/mussa/mussfro1.html.se
Senast uppdaterad: 14 december 1998
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs