Linnéporträtt Musa paradisiaca L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Musa paradisiaca L., framsida Musa paradisiaca L., närbild x8 Musa paradisiaca L., baksida

Namn: Musa paradisiaca L.
Microfiche: IDC 403.20

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/m/musa/musapar1.html.se
Senast uppdaterad: 13 augusti 2003
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs