Linnéporträtt Molucella laevis L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Molucella laevis L., framsida Molucella laevis L., blomställning x7 Molucella laevis L., baksida

Namn: Molucella laevis L.
Microfiche: IDC 245.7

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/m/moluc/molulae.html.se
Senast uppdaterad: 7 januari 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs