Linnéporträtt Mollugo verticillata L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Sektionen för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 49.8

Mollugo verticillata L., framsida Mollugo verticillata L., text Mollugo verticillata L., närbild x8 Mollugo verticillata L., baksida

Namn: Mollugo verticillata L.
Microfiche: IDC 49.5

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/m/mollu/mollver1.html.se
Senast uppdaterad: 2 juni 1998
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs