Linnéporträtt Mollugo tetraphyllum L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Sektionen för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 49.3

Mollugo tetraphyllum L., framsida Mollugo tetraphyllum L., närbild x3 Mollugo tetraphyllum L., blomställning x8 Mollugo tetraphyllum L., baksida

Namn: Mollugo tetraphyllum L.
Microfiche: IDC 49.1

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/m/mollu/molltet1.html.se
Senast uppdaterad: 2 juni 1998
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs