Linnéporträtt Mollugo schrankii Servinge
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Sektionen för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Mollugo schrankii Servinge, framsida Mollugo schrankii Servinge, blomställning x8 Mollugo schrankii Servinge, baksida

Namn: Mollugo schrankii Servinge
Microfiche: IDC 49.10

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/m/mollu/mollsch.html.se
Senast uppdaterad: 2 juni 1998
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs