Linnéporträtt Messerschmidia fruticosa L. f.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 73.5

Messerschmidia fruticosa L. f., framsida Messerschmidia fruticosa L. f., blomställning x8 Messerschmidia fruticosa L. f., baksida

Namn: Messerschmidia fruticosa L. f.
Microfiche: IDC 73.3

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/m/messe/messfru1.html.se
Senast uppdaterad: 20 oktober 1998
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs