Linnéporträtt Mesembryanthemum
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Mesembryanthemum acinaciforme
Mesembryanthemum barbatum (4 ark)
Mesembryanthemum bicolor
Mesembryanthemum calamiforme
Mesembryanthemum crystallinum
Mesembryanthemum deltoides (4 ark)
Mesembryanthemum edule
Mesembryanthemum forficatum (2 ark)
Mesembryanthemum geniculiflorum
Mesembryanthemum glaucum
Mesembryanthemum hispidum (2 ark)
Mesembryanthemum linguiforme
Mesembryanthemum loreum
Mesembryanthemum micans
Mesembryanthemum pomeridianum
Mesembryanthemum stipulaceum
Mesembryanthemum tenuifolium
Mesembryanthemum tortuosum (2 ark)
Mesembryanthemum tripolium (3 ark)
Mesembryanthemum umbellatum
Mesembryanthemum veruculatum
Mesembryanthemum villosum

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/m/mesem/welcome.html.se
Senast uppdaterad: 5 november 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs