Linnéporträtt Mesembryanthemum micans L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Mesembryanthemum micans L., framsida Mesembryanthemum micans L., blomställning x5 Mesembryanthemum micans L., baksida

Namn: Mesembryanthemum micans L.
Microfiche: IDC 205.19

Fler Mesembryanthemum

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/m/mesem/mesemic.html.se
Senast uppdaterad: 4 november 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs