Linnéporträtt Mesembryanthemum loreum L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Mesembryanthemum loreum L., framsida Mesembryanthemum loreum L., blomställning x6 Mesembryanthemum loreum L., baksida

Namn: Mesembryanthemum loreum L.
Microfiche: IDC 206.5

Fler Mesembryanthemum

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/m/mesem/meselor.html.se
Senast uppdaterad: 5 november 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs