Linnéporträtt Mesembryanthemum glaucum L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Mesembryanthemum glaucum L., framsida Mesembryanthemum glaucum L., blomställning x6 Mesembryanthemum glaucum L., baksida

Namn: Mesembryanthemum glaucum L.
Microfiche: IDC 206.3

Fler Mesembryanthemum

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/m/mesem/mesegla.html.se
Senast uppdaterad: 5 november 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs