Linnéporträtt Mercurialis tomentosa L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 400.17

Mercurialis tomentosa L., framsida Mercurialis tomentosa L., blomställning x8 Mercurialis tomentosa L., blomställning x8 Mercurialis tomentosa L., baksida

Namn: Mercurialis tomentosa L.
Microfiche: IDC 400.19

Fler Mercurialis

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/m/mercu/merctom2.html.se
Senast uppdaterad: 3 juli 2003
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs