Linnéporträtt Mercurialis annua L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 400.9, IDC 400.11 och IDC 400.13

Mercurialis annua L., framsida Mercurialis annua L., blomställning x8 Mercurialis annua L., baksida

Namn: Mercurialis annua L.
Microfiche: IDC 400.15

Fler Mercurialis

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/m/mercu/mercann4.html.se
Senast uppdaterad: 3 juli 2003
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs