Linnéporträtt Melothria pendula L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Sektionen för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 15.17

Melothria pendula L., framsida Melothria pendula L., baksida

Namn: Melothria pendula L.
Microfiche: IDC 15.15

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/m/melot/melopen1.html.se
Senast uppdaterad: 6 februari 1998
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs