Linnéporträtt Melochia pyramidata L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 279.11

Melochia pyramidata L., framsida Melochia pyramidata L., blomställning x8 Melochia pyramidata L., baksida

Namn: Melochia pyramidata L.
Microfiche: IDC 279.9

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/m/meloc/melopyr1.html.se
Senast uppdaterad: 23 april 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs