Linnéporträtt Melissa sp. L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Melissa sp. L., framsida Melissa sp. L., blomställning x8 Melissa sp. L., baksida Melissa sp. L., baksida

Namn: Melissa sp. L.
Microfiche: IDC 247.19

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/c/calam/melisp.html.se
Senast uppdaterad: 16 januari 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs