Linnéporträtt Manulea tomentosa L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Manulea tomentosa L., framsida Manulea tomentosa L., blomställning x8 Manulea tomentosa L., baksida Manulea tomentosa L., baksida

Namn: Manulea tomentosa L.
Microfiche: IDC 259.10

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/m/manul/manutom.html.se
Senast uppdaterad: 14 februari 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs