Linnéporträtt Malva
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Malva alcea (2 ark)
Malva americana
Malva bryonifolia
Malva capensis (6 ark)
Malva caroliniana
Malva crispa
Malva hispanica
Malva rotundifolia
Malva sylvestris (2 ark)
Malva tomentosa
Malva tournefortiana
Malva verticillata

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/m/malva/welcome.html.se
Senast uppdaterad: 14 maj 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs