Linnéporträtt Malva capensis L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 285.11, IDC 287.3, IDC 286.17, IDC 286.19 och IDC 287.1

Malva capensis L., framsida Malva capensis L., blomställning x8 Malva capensis L., baksida

Namn: Malva capensis L.
Microfiche: IDC 285.13

Fler Malva

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/m/malva/malvcap2.html.se
Senast uppdaterad: 14 maj 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs