Linnéporträtt Lychnis alpina L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 193.11 ochh IDC 193.13

Lychnis alpina L., framsida Lychnis alpina L., blomställning x8 Lychnis alpina L., baksida

Namn: Lychnis alpina L.
Microfiche: IDC 193.15

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/l/lychn/lychalp3.html.se
Senast uppdaterad: 21 september 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs