Linnéporträtt Lotus
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Lotus angustissimus
Lotus arabicus
Lotus conjugatus (2 ark)
Lotus creticus (3 ark)
Lotus cytisoides
Lotus fruticosus
Lotus hirsutus
Lotus jacobaeus
Lotus ornithopodioides (2 ark)
Lotus rectus
Lotus siliquosus
Lotus tetragonolobus
Lotus tetraphyllus
Lotus uliginosus (2 ark)
Lotus vexillata (2 ark)
Lotus sp.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/l/lotus/welcome.html.se
Senast uppdaterad: 18 september 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs