Linnéporträtt Lippia nodiflora var. sarmentosa Schauer
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Lippia nodiflora var. sarmentosa Schauer, framsida Lippia nodiflora var. sarmentosa Schauer, blomställning x8 Lippia nodiflora var. sarmentosa Schauer, baksida

Namn: Lippia nodiflora var. sarmentosa Schauer
Microfiche: IDC 261.7

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/l/lippi/lippnod.html.se
Senast uppdaterad: 25 februari 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs