Linnéporträtt Linum
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Linum angustifolium (3 ark)
Linum arboreum
Linum flavum
Linum gallicum (2 ark)
Linum hirsutum
Linum maritimum

Linum quadrifolium
Linum radiola
Linum strictum (2 ark)
Linum tenuifolium (2 ark)
Linum usitatissimum

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/l/linum/welcome.html.se
Senast uppdaterad: 13 april 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs