Linnéporträtt Limosella grandiflora L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Limosella grandiflora L., framsida Limosella grandiflora L., närbild, framsida x3 Limosella grandiflora L., blomställning x8 Limosella grandiflora L., baksida

Namn: Limosella grandiflora L.
Microfiche: IDC 260.9

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/l/limos/limogra.html.se
Senast uppdaterad: 21 februari 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs