Linnéporträtt Leucojum autumnale L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Leucojum autumnale L., framsida Leucojum autumnale L., blomställning x8 Leucojum autumnale L., baksida

Namn: Leucojum autumnale L.
Microfiche: IDC 136.18

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/l/leuco/leucaut.html.se
Senast uppdaterad: 19 april 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs