Linnéporträtt Leucadendron grandiflorum R. Br.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Sektionen för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Leucadendron grandiflorum R. Br., framsida Leucadendron grandiflorum R. Br., blomställning x3 Leucadendron grandiflorum R. Br., baksida

Namn: Leucadendron grandiflorum R. Br.
Microfiche: IDC 50.15

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/l/leuca/leucgra.html.se
Senast uppdaterad: 9 juni 1998
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs