Linnéporträtt Lathyrus
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Lathyrus amphicarpos (2 ark)
Lathyrus annuus
Lathyrus aphaca
Lathyrus articulatus
Lathyrus clymenum
Lathyrus hirsutus
Lathyrus inconspicuus
Lathyrus latifolius
Lathyrus odoratus (2 ark)
Lathyrus pratensis
Lathyrus palustris (2 ark)
Lathyrus sativus (2 ark)
Lathyrus setifolius
Lathyrus sylvestris (2 ark)
Lathyrus tingitanus (3 ark)
Lathyrus sp.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/l/lathy/welcome.html.se
Senast uppdaterad: 18 juli 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs