Linnéporträtt Laserpitium gallicum Scop.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 120.13 och IDC 120.15

Laserpitium gallicum Scop., framsida Laserpitium gallicum Scop., blomställning x4 Laserpitium gallicum Scop., blomställning x8 Laserpitium gallicum Scop., baksida

Namn: Laserpitium gallicum Scop.
Microfiche: IDC 120.11

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/l/laser/lasegal1.html.se
Senast uppdaterad: 12 mars 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs