Linnéporträtt Lapsana rhagadiolus L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 330.1 och IDC 330.3

Lapsana rhagadiolus L., framsida Lapsana rhagadiolus L., blomställning x8 Lapsana rhagadiolus L., blomställning x8 Lapsana rhagadiolus L., baksida

Namn: Lapsana rhagadiolus L.
Microfiche: IDC 329.19

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/l/lapsa/lapsrha1.html.se
Senast uppdaterad: 31 oktober 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs