Linnéporträtt Lactuca scariola L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Lactuca scariola L., framsida Lactuca scariola L., blomställning x8 Lactuca scariola L., baksida

Namn: Lactuca scariola L.
Microfiche: IDC 327.13

Fler Lactuca

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/l/lactu/lactsca.html.se
Senast uppdaterad: 29 oktober 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs