Linnéporträtt Knautia palaestina L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Sektionen för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Knautia palaestina L., framsida Knautia palaestina L., blomkorg x8 Knautia palaestina L., blomkorg x8 Knautia palaestina L., baksida

Namn: Knautia palaestina L.
Microfiche: IDC 53.11

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/k/knaut/knaupal.html.se
Senast uppdaterad: 11 juni 1998
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs