Linnéporträtt Juncus compressus Jacq.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 148.9

Juncus compressus Jacq., framsida Juncus compressus Jacq., blomställning x8 Juncus compressus Jacq., baksida

Namn: Juncus compressus Jacq.
Microfiche: IDC 148.11

Fler Juncus

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/j/juncu/junccom2.html.se
Senast uppdaterad: 10 maj 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs