Linnéporträtt Juncus bufonius L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 146.9, IDC 146.11 och IDC 146.13

Juncus bufonius L., framsida Juncus bufonius L., blomställning x8 Juncus bufonius L., baksida

Namn: Juncus bufonius L.
Microfiche: IDC 146.15

Fler Juncus

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/j/juncu/juncbuf4.html.se
Senast uppdaterad: 7 maj 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs