Linnéporträtt Isopyrum fumarioides L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 228.20

Isopyrum fumarioides L., framsida Isopyrum fumarioides L., framsida Isopyrum fumarioides L., blomställning x8 Isopyrum fumarioides L., blomställning x8 Isopyrum fumarioides L., baksida Isopyrum fumarioides L., baksida

Namn: Isopyrum fumarioides L.
Microfiche: IDC 228.18

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/i/isopy/isopfum1.html.se
Senast uppdaterad: 29 oktober 2001
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs