Linnéporträtt Hyssopus officinalis L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Hyssopus officinalis L., framsida Hyssopus officinalis L., blomställning x8 Hyssopus officinalis L., blommor x8 Hyssopus officinalis L., baksida

Namn: Hyssopus officinalis L.
Microfiche: IDC 234.3

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/h/hysso/hyssoff.html.se
Senast uppdaterad: 1 november 2001
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs